การสมัครเข้าเรียน และค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

    ยินดีต้อนรับสู่เวอร์โซ กรุณาคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติของเรา ค่าเทอม การสมัครเรียน
    และการนัดหมายเข้าชมโรงเรียน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

    ที่เวอร์โซ เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่ผสานทั้งทักษะแห่งอนาคตและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ครูผู้สอนและบุคคลากรของเราล้วนผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและมีความเชี่ยวชาญในการดูแล ตลอดจนช่วยพัฒนาความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนทุกคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่เรียน อุปกรณ์ และสื่อประกอบการเรียนรู้อันทรงคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรก

    สำหรับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นเรียนต่างๆ ที่โรงเรียนของเรานั้น ทางโรงเรียนจะมีหลักเกณฑ์การประเมินนักเรียนที่ใช้ควบคู่กับเกณฑ์อายุ ตลอดจนจัดการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมวัย และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างมีคุณภาพที่สุด

    สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอินเตอร์ เวอร์โซ ค่าเทอม ตลอดจนแบบฟอร์มเพื่อการสมัครหรือนัดหมายต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา