การรับสมัครนักเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เวอร์โซ กรุณาคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียน ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

ค่าเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน

ต่อภาคการศึกษาต่อปี
เตรียมอนุบาล320,000 บาท600,000 บาท
อนุบาล 1380,000 บาท720,000 บาท
อนุบาล 2 / อนุบาล 3410,000 บาท780,000 บาท
เกรด 1-4470,000 บาท900,000 บาท
เกรด 5-8500,000 บาท960,000 บาท
เกรด 9-12แจ้งเพิ่มเติมในภายหลังแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
*รวมการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลักสูตรวิชาที่โรงเรียนจัดเตรียมโดยเฉพาะ อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารกลางวัน

ค่าอื่นๆ

ค่าสมัคร6,000 บาท สำหรับนักเรียนหนึ่งคน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า250,000 บาท จ่ายครั้งเดียว ต่อนักเรียนหนึ่งคน
(ไม่สามารถขอคืนได้)
ค่าบำรุงการศึกษา40,000 บาทต่อปี (ไม่สามารถขอคืนได้)500,000 บาท จ่ายครั้งเดียว (สามารถขอคืนได้)
มัดจำไม่มีบริการในส่วนนี้
ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (สำหรับเกรด 1-8)รวมอยู่ในค่าเรียน
อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารกลางวันรวมอยู่ในค่าเรียน
หลักสูตรวิชาที่โรงเรียนจัดเตรียมโดยเฉพาะทางด้านภาษา อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอื่นๆรวมอยู่ในค่าเรียน เว้นแต่จะต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
อุปกรณ์การเรียนและค่าหนังสือแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรในห้องเรียนแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
รถโรงเรียนแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
*ค่าเล่าเรียนนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าเรียน

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน

ต่อภาคการศึกษาต่อปี
เตรียมอนุบาล320,000 บาท600,000 บาท
อนุบาล 1380,000 บาท720,000 บาท
อนุบาล 2 / อนุบาล 3410,000 บาท780,000 บาท
เกรด 1-4470,000 บาท900,000 บาท
เกรด 5-8500,000 บาท960,000 บาท
เกรด 9-12แจ้งเพิ่มเติมในภายหลังแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
*รวมการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หลักสูตรวิชาที่โรงเรียนจัดเตรียมโดยเฉพาะ อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารกลางวัน

ค่าอื่นๆ

ค่าสมัคร6,000 บาท สำหรับนักเรียนหนึ่งคน (ไม่สามารถขอคืนได้)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า250,000 บาท จ่ายครั้งเดียว ต่อนักเรียนหนึ่งคน
(ไม่สามารถขอคืนได้)
ค่าบำรุงการศึกษา40,000 บาทต่อปี (ไม่สามารถขอคืนได้)500,000 บาท จ่ายครั้งเดียว (สามารถขอคืนได้)
มัดจำไม่มีบริการในส่วนนี้
ค่าธรรมเนียมการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (สำหรับเกรด 1-8)รวมอยู่ในค่าเรียน
อาหารว่างมื้อเช้า และอาหารกลางวันรวมอยู่ในค่าเรียน
หลักสูตรวิชาที่โรงเรียนจัดเตรียมโดยเฉพาะทางด้านภาษา อาทิเช่น ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี และภาษาอื่นๆรวมอยู่ในค่าเรียน เว้นแต่จะต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม
อุปกรณ์การเรียนและค่าหนังสือแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
กิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรในห้องเรียนแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
รถโรงเรียนแจ้งเพิ่มเติมในภายหลัง
*ค่าเล่าเรียนนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2562 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า